Miljö, ansvar och hållbart fiske

På HAV52° tar vi ansvar för all fisk vi säljer till dig som kund. Vi erbjuder ett stort utbud av MSC-certifierad fisk och skaldjur och vi säljer inga artiklar som är rödlistade av WWF. Som kund hos oss kan du alltid vara säker på att fisken och skaldjuren du äter kommer från hållbara bestånd, är lagligt fångad samt fiskad med hållbara metoder och hanterad på ett ansvarsfullt sätt. 

MSC-certifierad fisk – en miljögaranti

Den blå MSC-symbolen är en garanti för att fisk och skaldjur fiskats med största möjliga hänsyn till miljön. Genom att köpa MSC-certifierad fisk bidrar du till ett hållbart fiske. 

Vad är MSC?

MSC (Marine Stewardship Council) är en internationell miljöorganisation som driver ett välkänt och omfattande certifierings- och miljömärkningsprogram och arbetar tillsammans med olika organisationer och företag för att främja hållbara fiskemetoder. MSC skapades 1997 av de två globala organisationerna Världsnaturfonden WWF och Unilever som tillsammans beslöt sig för att tackla frågan om hållbart fiske av fisk och skaldjur. Sedan 1999 är MSC är en oberoende organisation som arbetar med hela marknaden.

Vad gör MSC?

MSC:s program för certifiering och miljömärkning av fisk och skaldjur ger erkännande och uppmuntran åt hållbara fisken. De arbetar tillsammans med fiskeindustrin, företag, forskare, och miljöorganisationer samt med allmänheten för att främja det bästa miljövalet för fisk och skaldjur.

De tre grundprinciperna för MSC


1. Fiskebeståndets tillstånd
Fisket måste ligga på en nivå som är hållbar för fiskbeståndet så att fiska kan pågå i all evighet och så att resurserna inte överexploateras.

2. Vård av ekosystemet
Fisk och skaldjur är beroende av ett fungerande ekosystem och fisket ska bedrivas så att man  bibehåler strukturen, produktiviteten, funktionen och mångfalden på de ekosystem som fisket grundar sig på.

3. Bra och ansvarsfull skötsel
Fisket måste uppfylla alla lokala, nationella och internationella lagar och använda ett förvaltningssystem som kan anpassas till förändrade förutsättningar och upprätthålla hållbarhet.
Besök MSC:s hemsida, www.msc.org, för ytterligare information om deras miljöarbete. Du kan även fråga oss i butiken om du vill veta mer om MSC.

WWF – för harmoni i naturen

Världsnaturfonden WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen.

WWF och havet

Vattenmiljö är en av tre enheter för den svenska WWF verksamheten och en viktig del i deras arbete. WWF stödjer även certifieringarna MSC, ASC och KRAV som bästa tänkbara miljöval för konsumenter. WWF har även egen konsumentguide för fisk och skaldjur som ständigt uppdateras med vilka arter som är grön-, gul-, eller rödlistade.

Grön – Det bästa valet! Bestånden är rikliga, fiske och odlingar förvaltas på ett mer hållbart sätt. Gröntljus har även alla fiskar och skaldjur som är certifierade enligt MSC, ASC och KRAV.

Gul – Tänk efter! Viss osäkerhet kring fisket och odlingsmetoderna.

Röd – Låt bli! Undvik dessa fiskar från ohållbara bestånd eller odlingar som skadar miljön och de arter som lever där. 

Håll dig uppdaterad på WWF:s konsumentguide genom att besöka deras hemsida, www.wwf.se, eller prata med oss i butiken.